Storberget kritiserer Hammerns advokater

Justisminister Knut Storberget (Ap) rettet kritikk mot Ulf Hammerns advokater da han vitnet i Hammerns erstatningssak i Frostating lagmannsrett tirsdag.

Foto: Scanpix

- Saken har vært preget av betydelig vidløftiggjøring. Jeg oppfatter Hammern som klart frifunnet og uskyldig, sa Storberget i sin vitneforklaring på telefon fra kontoret i Justisdepartementet.Hammerns prosessfullmektig, advokat Sigurd J. Klomsæt, ville høre Storbergets begrunnelse for at staten ikke har vært villig til å gå med på en minnelig ordning om økt erstatning til Hammern.Storberget pekte på at Hammern har fått erstatning, og at han også ble gitt anledning til å fremme krav om erstatning da hans sak ble behandlet av Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg i 2003.- Han ville ikke det. Siden er saken blitt mer og mer rotet til etter min mening, sa Storberget.Han presiserte at uttalelsen om «vidløftiggjøring» særlig gjelder etterforskningen om skyldspørsmålet. Denne ble satt i verk av advokat Klomsæt, da han i 2005 overtok etter advokat Christian Wiig som Hammerns forsvarer. (©NTB)