Sverige venter dårligere tider

Søta bror tror det går mot dårligere økonomiske tider, men mange tror ikke problemene kommer til å ramme dem personlig.

Foto: iStockPhoto

Svenskene tror det går mot dårligere økonomiske tider, men mange tror ikke problemene kommer til å ramme dem personlig, viser en undersøkelse.Om lag 5.000 svensker har deltatt i undersøkelsen der de ved hjelp av en skala fra 1 til 100 er blitt spurt om å gradere hvordan de ser på utviklingen de nærmeste årene.Snittet havnet på litt over 31, noe som betyr at svenskene ser for seg nedgangstider. Snittet er det laveste som er notert på tre år.- Prisene på mat og olje har gått opp, og det har folk tatt til seg. Klimaendringene virker også inn, man ser at de kommer til å få stor innvirkning på økonomien, sier Jan Eklöf ved Svenskt kvalitetsindex.Når det gjelder å sette karakter på sin egen økonomi, havner imidlertid snittet på 44. Det er spesielt personer under 30 år som er mest optimistiske med tanke på egen økonomi.- Det er veldig mange som ikke innser at en nedgang ikke bare rammer andre. Vi har hatt høykonjunktur i flere år, og folk har en tendens til å glemme. Det er mye psykologi i dette, sier Eklöf.