Tankmillionene fosser inn

- Vi opererer kun spot. Det er der vi tjener mest penger, sier sjefen for tankselskapet som seiler inn store pengersummer for tiden.

Oriental Venture - Foto: Finansavisen

- Markedet er veldig sterkt og har produsert strålende resultater for vårt selskap i første halvår 2008, sier Herbjørn Hansson. Mer vil han ikke si om andre kvartalstallene til suezmax-rederiet Nordic American Tanker Shipping, skriver Finansavisen. De blir lagt frem før New York-børsen åpner den 8. august. At resultatet vil bli langt bedre enn i første kvartal, da rederiet fikk et driftsoverskudd på 25 millioner dollar, er det imidlertid ingen tvil om.Ifølge Imarex Tanker Index lå ratene for moderne suezmaxere i spotmarkedet på 70.625 dollar per dag i andre kvartal, sammenlignet med 43.635 dollar per dag i første kvartal.- Så langt ser det ikke ut som om den skyhøye oljeprisen har hatt noen negative effekter for aktivitetsnivået i tankmarkedet. Jeg vil nå likevel minne om at det vanligvis er slik at etterspørselen etter en vare faller når prisen stiger. Hovedspørsmålet fremover blir derfor hvilke konsekvenser den høye oljeprisen over tid vil få på konsum og på verdensøkonomien generelt, sier han til Finansavisen.Ingen gjeldHerbjørn Hansson ønsker ikke å si noe om hvilke forventninger han har til tankmarkedet fremover.- Vi vil ikke prøve å forutsi markedet. Vi er der og forholder oss til det. Alle våre skip går i spotmarkedet fordi det er det vi tjener mest penger over tid. Hansson mener at Nordic American Tanker Shipping har lite å frykte hvis tankratene skulle falle tilbake fra dagens skyhøye nivåer.- Vi har ikke gjeld i det hele tatt. Balansen vår er veldig sterkt og relativt sett vil vi faktisk gjøre det sterkere i et svakt tankmarked, sier han til Finansavisen.