Tilliten blant Japans største produsentbedrifter ned

Tilliten blant Japans største produsentbedrifter falt til det laveste nivået på fire år.

Ifølge Bloomberg News, som igjen viser til den japanske sentralbankens kvartalsvise Tankan-rapport, falt tilliten blant Japans største produsentbedrifter til det laveste nivået på fire år, og selskapene venter fall i inntjeningen for første gang siden resesjonen i 2001, melder TDN Finans.Rapporten viste at tilliten til de største produsentbedriftene falt til fem i andre kvartal mot 11 i første kvartal, det laveste nivået på fire år. På forhånd var det ventet en indeks på tre, ifølge Bloomberg News. Et positivt tall betyr flere optimister enn pessimister.Ifølge TDN Finans falt Tankan Non-Manufacturing tilbake fra 12 til 10 i andre kvartal. Det var ventet en indeks på 8.