Tror kultur blir viktig valgkampsak

Kulturminister Trond Giske (Ap) tror kultur blir en viktig valgkampsak for de rødgrønne neste år.

Trond Giske - Foto: Scanpix

Kulturminister Trond Giske (Ap) tror kultur blir en viktig valgkampsak for de rødgrønne neste år. Ikke minst skyldes det Fremskrittspartiets stadige ønske om nedskjæringer i kulturbudsjettet, sier han til NTB.Onsdag holdt Giske sin sommermønstring for å fortelle all verden hvor dyktig han og hans departement har vært siste halvår, og samtidig forespeile viktige saker i kommende måneder:På ti måneder har Kultur- og kirkedepartementet lagt fram ikke mindre enn ni stortingsmeldinger av ymse slag.- Kulturlivet blomstrer i Norge, slår Giske fast.Og høsten og månedene som kommer blir ikke mindre hektisk for departementet. Foruten oppfølging av meldingene som er lagt fram de siste ti månedene, forberedes meldinger og/eller lovproposisjoner om folkebibliotekene, digitalisering av vår kulturarv, Nasjonalmuseet, mangfold, nordområdene, kirkereformen og en egen melding om frivillighet og spill.(©NTB)