Ulykker koster 167 millioner

Ulykker utenom trafikken og arbeidsliv koster det norske samfunnet 167 millioner kroner årlig.

Ambulanse Foto: Scanpix

Ulykker utenom trafikken og arbeidsliv koster det norske samfunnet 167 millioner kroner årlig.Ulykkene i anslaget til Transportøkonomisk institutt (TØI) ender med personskade eller død og omfatter hendelser i hjemmet, skoler, idrett og fritid. Ulykker innenfor trafikk og arbeid er utelatt i regnestykket.Tendensen de siste årene viser dessuten at skadene bare blir flere og flere. Mens det var drøye 75.000 døgnopphold på norske sykehus som følge av ulykker i 1999, hadde antallet steget til nesten 90.000 i 2007, skriver Aftenposten. Antall dagbehandlinger var i fjor på over 10.000, nesten en dobling fra 1999.- Hvis det er sånn at det er en reell økning i ulykker, at mennesker skader seg mer enn før, så er forklaringen at farten på karusellen øker. Derfor detter flere av. Høyere, raskere og sterkere er mottoet i manges liv. De blir kloninger av Supermann, løper etter egen hale og går på en smell, sier professor i sosialmedisin, Per Fugelli.