Venstre vurderer sammenslåinger

Venstre kommer trolig til å gå til valg med færre kommuner som en av kampsakene.

Foto: Scanpix

Partiets programutvalg er i ferd med å vurdere to ulike alternativer: Regionkommuner eller bruk av mild tvang der KS og kommunene selv kan bestemme omfanget av sammenslåingen.Partileder Lars Sponheim vil ikke ta stilling til hvor mange kommuner det bør være i Norge, men mener at Fremskrittspartiets forslag om å redusere antallet fra 431 til 160 er å gå for langt.Årsaken til at partiet arbeider med å få vedtatt et forslag om færre kommuner på landsmøtet neste vår, er frykt for at dagens kommuner blir for små til å ta seg av sentrale velferdsoppgaver.FornyelsePå sin oppsummering av vårsesjonen torsdag etterlyste Sponheim større vilje fra regjeringen til forandringer og fornyelse av offentlig sektor.- Regjeringen er strukturkonservativ og klarer ikke å ta skikkelig grep. Dette hindrer fornyelse av offentlig sektor, sa han.Venstrelederen mener dette er helt nødvendig for å opprettholde den offentlige velferdsstaten.- Kommunene må rustes opp til å ta større ansvar. For å klare dette må vi ha færre kommuner. Mange av dagens kommuner er for små til å løse oppgavene, sa han.