Vil ha oppdrett langs hele kysten

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) krever at oppdrettsnæringen får utvikle seg langs hele norskekysten, og ikke bare i Trøndelag, Troms og Finnmark.

Foto: Marine Harvest

Torsdag kom FHL med en motmelding til Fiskeridirektoratets anbefalinger om hvilke områder som bør få økt oppdrettsvirksomhet i tilleggsrunden i 2009. Fiskeridirektoratet fastslo så sent som i juni at det ikke bør tildeles nye konsesjoner på Vestlandet sør for Hustadvika, og at potensialet i Nordland er marginalt.- Veldig uenigDermed sto Nordmøre og Trøndelags-fylkene igjen, samt Troms og Finnmark. Senere skal Direktoratet ha justert kursen betydelig også for Nordland, men står fast på de sterke begrensningene for havbruksvirksomhet i Romsdal og på Sunnmøre, og langs hele vestlandskysten.- Vi er veldig uenige i dette, og synes at Fiskeridirektoratet har vært altfor fokusert på begrensninger og på øyeblikkssituasjonen enn på mulighetene som finnes innenfor en bærekraftig utvikling for oppdrettsnæringen, sier direktør for næringsutvikling i FHL, Geir Ove Ystmark, til NTB.Stort potensialRapporten på 30 sider imøtegår Fiskeridirektoratets konklusjoner på en rekke punkter.- Det er et stort potensial for oppdrett av laks og ørret langs hele norskekysten. Sykdomssituasjonen på Vestlandet i øyeblikket må ikke legge begrensninger for den langsiktige utviklingen. Både næringen og myndighetene er opptatt av å redusere sykdommene, og arbeider med ulike tiltak for å oppnå dette, sier Ystmark.Han er opptatt av at de beste lokalitetene for oppdrett må brukes, uansett hvor på kysten de er.Færre lokaliteterIfølge motmeldingen har det i løpet av fem år vært en økning i produksjonen i norsk oppdrettsnæring på 57 prosent, mens den gjennomsnittlige bruken av antall lokaliteter er redusert med 18 prosent.Ystmark peker på at visjonen om en produksjon på 2,5 millioner tonn i 2020 vil trenge 416 lokaliteter i drift til enhver tid. Med nødvendig brakklegging og generasjonsatskillelse betyr det et antall lokaliteter som er det dobbelte, rundt 832.SINTEF har konkludert med at det er mulig å øke verdiskapningen innen marine ressurser til nesten 250 milliarder kroner i 2030. Ystmark mener det er riktig å tenke på bærekraft og å slåss mot sykdommer, men at det også må tenkes verdiskaping.