Vil vurdere biodrivstoff-følger

Sammenhengen mellom etterspørselen etter biodrivstoff og stigende matvarepriser må undersøkes bedre mener britene.

Bensin - Biofuel - Biodrivstoff Foto: Scanpix

Sammenhengen mellom etterspørselen etter biodrivstoff og de stigende matvareprisene må undersøkes bedre, heter det i en britisk regjeringsrapport som legges fram mandag.EUs forslag om at 10 prosent av drivstoffet til veitrafikken i Unionen skal hentes fra fornybare kilder, slik som biodrivstoff, innen 2020, blir møtt med stadig sterkere kritikk i takt med at matvareprisene stiger.Biodrivstoff produseres hovedsakelig av avlinger av hvete, mais og sukkerroer og av vegetabilske oljer.Storbritannias statsminister Gordon Brown har tidligere sagt at han vil jobbe for en endring i EUs plan for utslippsreduksjon dersom det viser seg at produksjonen av biodrivstoff får prisen på mat til å stige.