Antall klager på advokater har gått ned med hele 19 prosent i første halvår i år sammenlignet med samme periode i fjor, skriver Dagens Næringsliv. Ferske tall fra Advokatforeningen viser at også i perioden 2006 til 2007 er tendensen klar - antall klager falt med ti prosent.Ifølge generalsekretær Merete Smith i Advokatforeningen skyldes nedgangen større vektlegging av etikk og strengere regler for å ta nye oppdrag. Ifølge DN ble det i 2005 innført pålegg om skriftlig oppdragsbekreftelse for alle medlemmer av Advokatforeningen. Hensikten er å forebygge misforståelser og bedre kommunikasjonen mellom advokat og klient.