Stadig færre amerikanere leser aviser, flere går på nett for å lese nyheter, men aller flest vil fortsatt ha dem servert via fjernsynsskjermen.Det viser en undersøkelse utført av Pew Research Center, som to ganger i året sjekker amerikanernes medievaner.På spørsmål om de leste en avis dagen før, svarer 34 prosent bekreftende. For to år siden var andelen 40 prosent.Bare 13 prosent oppgir internett som sin viktigste nyhetskilde. Gjennomsnittsalderen for denne gruppen er 35 år og hele 80 prosent av dem har fullført college.Flest amerikanere, 46 prosent, får i hovedsak nyhetene servert via fjernsynsskjermen. TV-titterne blir stadig eldre og har nå en gjennomsnittsalder på 52 år, og de havner også lavest på inntektsskalaen. Hele 43 prosent av dem oppgir at de er arbeidsløse.