En av de største konkurssakene i Norges historie fortsetter å utspille seg. Verdiene etter MPUs store satsing på å utvikle en tungløftsrigg skal fordeles mellom kreditorene. Den eneste eiendelen som er igjen, er skjelettet av en enorm halvbygd tungløftsrigg på verftet til Keppel i Nederland. Nå gjøres absolutt alt for å hente ut det man kan av verdier fra konkursboet, skriver Finansavisen.
Real konkursTrenger 80 millionerRigg for én euro
MPUs prestisjeprosjekt, en tungløftsrigg som kunne rydde opp etter offshoreindustriens miljøforurensning, har fra første dag kostet dyrt. Kostnadsoverskridelsene for prosjektet kom på rekke og rad. Etter lengre tids arbeid for å finne en finansiell løsning for selskapet, valgte selskapet den 1. juli å melde oppbud i Asker og Bærum Tingrett. Styret i MPU klarte ikke å refinansiere selskapet. Til sammen har MPU lånt nærmere 1,3 milliarder kroner gjennom to obligasjonslån.Etter en vurdering av konkursboets advokat, Håvard Wiker i advokatfirmaet Ro Sommernes, ble det ene usikrede konvertible obligasjonslånet på 563 millioner kroner klassifisert som tap for kreditorene. Det andre obligasjonslånet på 715 millioner norske kroner hadde panterett i tungløftsriggen. Derfor ble det kreditorene bak dette lånet som fikk prioritet i konkursoppgjøret. Nå forsøker de desperat å redde det som er igjen av verdier i konkursboet til MPU.Den enorme riggen ligger i opplag på Keppels verft i Nederland. Her ruster det meste av det som er igjen av verdier bort. For å redde riggen trenger man umiddelbart vedlikehold, ellers er eneste utvei for kreditorene en skraping. Problemet er at en skraping også vil koste enorme summer. Det er derfor blitt igangsatt et omfattende arbeid for atter en gang å refinansiere den rustne riggen. Anslaget som er gitt for å kunne få riggen tilbake i akseptabel tilstand er 10 millioner euro, eller over 80 millioner norske kroner. Nå vil kreditorene hente inn pengene gjennom et lån med skyhøy risiko.Etter at MPU meldte oppbud ble tungløftsriggen overført til obligasjonseierne. Det innebærer at de er nødt til å redde det som er igjen av verdier i fellesskap. Løsningen de kom frem til, sammen med blant annet Norsk Tillitsmann og det britiske advokatfirmaet Kroll Talbot Hughes, var å opprette et Bermuda-registrert selskap kalt MPU Limited. Riggen har nå blitt overført til dette selskapet for én euro.Hvis ikke MPU Limited klarer å reise finansiering for riggen innen 21 dager etter at riggen ble overført, har skipsverftet Keppel en kjøpsopsjon på riggen. Den opsjonen kostet også én euro. Hvis opsjonen utøves, taper kreditorene obligasjonslånet på 715 millioner kroner, og konkursen vil ha kostet over 1,3 milliarder kroner. Det vil gjøre denne konkursen til en av de fem største i Norges historie.