går mot slutten på Wall Street. Der skal bare fire selskaper legge frem tall i dag. Her hjemme er det en del selskaper igjen.Disse skal i ilden i dag:Clavis Pharma ASA Intelecom Group ASA TTS Marine ASA Arendals Fossekompani ASA Lyse Energi AS Ballangen Energi AS Nordic Mining ASA Axis-Shield plc Scandinavian Clinical Nutrition AB Ability Drilling ASA NattoPharma ASA AF Gruppen ASA () DiaGenic ASADe som er opptatt av , har følgende å se frem til:Storbritannia: BNP 2. kvartalØMU: Industriordre juniØMU: Driftsbalanse, juliUSA: Federal Reserve-sjef Ben Bernanke holder tale om finansiell stabilitet, klokken 16.00Japan: Referat fra rentemøte i Bank of JapanSSB: Finansforetak, kvartal- og årsresultatregnskaper, juni 2008SSB: Lagerstatistikk. Industri, 2. kvartal 2008SSB: Statsregnskapets inntekter og utgifter, 2. kvartal 2008SSB: Internasjonale reservoar og valutalikviditet, juli 2008 velger vi å trekke frem følgende:Oslo: Justisminister Knut Storberget mottar evalueringen av ROSA-prosjektet (Reetablering, Oppholdssteder, Sikkerhet og Assistanse), som er et ledd i Regjeringens satsing mot menneskehandel.Trondheim: Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen presenterer hvordan han vil arbeide fram en ny helsereform (samhandlingsreform).Stavanger: Minnestund for klatreren Rolf Bae i Stavanger domkirke.Oslo: Dronning Sonja vil være til stede under den høytidelige festivalåpningen til Mela 2008 i Oslo Rådhus.Tønsberg: Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen holder innlegg om regjeringens energipolitikk på årsmøtet til Norges Gartnerforbund.Oslo: Oslo Kammermusikk Festival. Avsluttes søndag 24. august.Haugesund: Filmfestivalen i Haugesund. Avsluttes lørdag 23. august.Lillestrøm: Fagmessen Gave & interiør. Norges Varemesse. Avsluttes søndag 24. august.Kilder: NTB, TDN Finans, SSB, Oslo Børs