I et seks siders høringssvar kommer forbundsleder Arve Bakke med innvending etter innvending mot Frps programutkast. Innenfor arbeidslivspolitikken er det lite som forener det mektige LO-forbundet med landets for øyeblikket største parti.- Et tariffsystem med bare lokale forhandlinger er etter vårt syn helt uakseptabelt, anfører Bakke. Frp mener prinsipielt at de sentrale lønnsforhandlingene bør fjernes og erstattes med forhandlinger på den enkelte arbeidsplass.- I de lokale forhandlingene er styrkeforholdet ulikt. Arbeidsgiverne utnytter denne ulikheten i mange tilfeller, hevder forbundslederen.Styrking av arbeidsmiljøloven, nei til skattelettelser, sterkt offentlig eierskap og fortsatt høyt nivå på norsk bistand til utviklingsland er blant de øvrige rådene fra Fellesforbundet. Per Sandberg, som leder programarbeidet i Frp, erkjenner overfor NTB at avstanden til Fellesforbundet er stor i mange spørsmål. (©NTB)