Da Bank of England besluttet å holde styringsrenten uendret på 5 prosent den 7. august var det full splitt i komiteen med sentralbanksjef Mervyn King og de seks andre medlemmene, melder Bloomberg.En ville heve renten for å stagge den økende inflasjonen. En annen ville senke den for å unngå en gryende resesjon, mens de øvrige vill holde den uendret. Timothy Besley stemte for å heve renten. David Blanchflower ville kutte den.Det var andre gang på like mange måneder at det var uenighet om beslutningen.