På landsstyremøtet i Oslo tirsdag tok hun ned de forventningene som har bygd seg opp under sommerens debatt om behovet for et skippertak i veiutbyggingen. Frp er gått i front med flere titalls friske veimilliarder, men også fra Ap og Sp er det kommet krav om en massiv satsing, særlig i distriktene.- Summen av de store veiprosjektene som båndklipperne fortaper seg i, er en voldsom økning av privatbilismen. Hva med hensynet til klimaet oppe i alt dette? Noen må tørre si det, selv om det går et veisug gjennom landet. SV kan ikke i det ene øyeblikket være Norges fremste miljøparti, for så i neste øyeblikk å gå inn for noe som gir enorme økninger i CO2-utslippene, sa Halvorsen. (©NTB)