Et stengt toalett på Utsikten på riksvei 13 Gaularfjellet vekker harme og en sterk reaksjon mot Samferdselsdepartementet fra ordfører Einar Målsnes i Balestrand kommune i Sogn og Fjordane.Saken har vært gjenstand for korrespondanse med departementet siden juni. Ordføreren gjør oppmerksom på at det fra Utsikten - en innarbeidet stopp for turoperatører og reisende - er 25,7 kilometer til nærmeste offentlige toalett i Dragsvik, og 68,2 kilometer til Førde med nærmeste offentlige toalett den andre veien langs riksvei 13.Målsnes mener det er uakseptabelt at turistene møtes av en stengt dodør, at bygget på Utsikten stort sett har vært stengt siden 2007, og at toalettet ifølge de svar som er gitt, ikke skal settes i stand før finansiering av nytt anlegg er vurdert i forbindelse med budsjettet for 2009. Enda mer uforståelig mener han dette er ettersom denne veistrekningen skal bygges opp til Nasjonal turistvei.«Eg ber på det sterkaste Samferdsleministaren å revurdere, ta affære og syte for naudsynte midlar til å setje i stand dette viktige servicebygget», skriver ordfører Målsnes i brevet til Samferdselsdepartementet. (©NTB)