Høyre går tilbake 2,7 prosentpoeng til 18 prosent på en meningsmåling som InFact har gjort for VG, mens Fremskrittspartiets oppslutning er uforandret med 28,7 prosent. Det helblå flertallet fra forrige måling er dermed tapt.De to partiene får til sammen 47,7 prosent på august-målingen. Forrige måling, fra juni, viste et flertall for Høyre og Frp med til sammen 50,4 prosent.På august-målingen går Arbeiderpartiet fram 0,6 prosentpoeng til 26,3 prosent. Fremgang er det også for de to regjeringspartnerne Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet. SV går fram 0,1 prosentpoeng til 6 prosent, mens Sp går fram 0,9 prosentpoeng til 5,4 prosent, skriver VG.Venstre går også fram på målingen, med 1,1 prosentpoeng til 5,7 prosent. Kristelig Folkeparti går tilbake 0,1 prosentpoeng til 5,9 prosent, og Rødt går fram 0,4 prosentpoeng til 1,9 prosent.