Hver femte pasient har alkoholproblemer, ifølge en undersøkelse som er gjennomført blant somatiske pasienter i Helse Bergen.Rusmedisinsk team i Helse Bergen har funnet ut at én av fem somatiske pasienter drikker for mye alkohol. Pasientene er som regel innlagt for andre lidelser, og alkoholproblemene blir oppdaget av leger og sykepleiere etter hvert. Men helsepersonellet vegrer seg for å snakke med pasientene om alkoholproblemer, skriver Vårt Land.- Helsepersonell er ofte redde for at pasienten skal bli fornærmet og reagere negativt. Derfor velger mange å unngå spørsmålet, sier leder for rusmedisinsk team i Helse Bergen, Svein Skjøtskift.Han tror dessuten at mange frykter at pasientene skal stille spørsmål tilbake, og han sier at ikke alle leger og sykepleiere har nok kunnskap til å kunne ta opp alkoholrelaterte problemer.