Hver tredje arbeidstaker i Norge synes de har for liten tid til å gjøre jobben sin skikkelig, ifølge en rapport fra Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø- og helse (Noa).Lærere, sykepleiere og pleie- og omsorgsarbeidere sliter aller med følelsen av at de ikke har nok tid. Over 40 prosent av disse yrkesgruppene klager over manglende tid til arbeidsoppgavene.- Mange mener nok de ikke har tilstrekkelig tid til å utføre det de mener er rimelig behandling av pasienter, kunder eller klienter. På sett og vis er dette bra, fordi det betyr at folk ikke gir blaffen, sier seniorforsker Robert Salomon i Arbeidsforskningsinstituttet (Afi) til Dagbladet.Også elektroingeniører, logistikere, kokker, sosionomer og barnevernspedagoger sier at knapphet på tid er et stort problem.