- Det er mange som kommer til å bli innhentet av sin fortid, sier politioverbetjent Øivind Olseng i Kripos til Bergens Tidende.Den nye loven begynner å virke fra 1. september. Da kan politiet ta DNA fra alle som blir dømt til fengsel eller samfunnsstraff med mer enn 60 dagers varighet.I dag er det over 11.100 personer som er registrert med DNA i Kripos sitt identitetsregister. Riksadvokat Tor-Aksel Busch tror de nye retningslinjene vil føre til at registeret vokser med cirka 4.000 nye registrerte i året, mot cirka 1.000 i dag.Regelverket medfører videre at straffedømte utlendinger som oppholder seg i Norge, samt nordmenn som er straffet i utlandet, også skal registreres, hvis politiet får vite at de er dømt til over 60 dagers fengsel i et annet land. (©NTB)