Kommunene må belage seg på å bosette nesten dobbelt så mange flyktninger neste år som de har gjort i år.Staten tar i disse dager kontakt med landets kommuner og ber dem rydde plass til 8.200 flyktninger, melder NRK.Det er det største antallet siden 1994, ifølge Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.Ifølge NRK kan det for kommunene by på utfordringer å finne boliger flere steder, blant annet fordi aktuelle boliger i dag blir brukt som asylmottak.Norges Røde Kors mener imidlertid at kommunene ikke bør få si nei til flyktninger i det hele tatt.- Det er uverdig at norske kommuner kan si nei til å ta imot flyktninger som skal få bli i Norge, sier generalsekretær Trygve Nordby i Norges Røde Kors.Han mener ordningen ikke lenger kan være frivillig, og at kommunene må tvinges til ta imot flyktninger som har fått oppholdstillatelse.