Tallene fra UNHCR viser at Norge nå ligger helt øverst når det gjelder vekst i antall asylsøkere for 2008, og at Norge er i en særklasse hittil i år, sammenlignet med andre land som nå stenger dørene etter flere år med økt flyktningstrøm.I første halvår mottok Norge 5.765 asylsøkere. Det er 2.949 flere enn i første halvår i fjor. På plassen etter Norge kommer Nederland, som har en vekst på 2.732 asylsøkere. Selv store land som Canada, Tyskland, Tyrkia og Frankrike har mindre vekst i antall asylsøkere enn Norge, skriver Aftenposten.Nedgangen hittil i år er størst i Sverige. Deretter følger Storbritannia, Hellas og Spania.