- Vi vil invitere våre medlemmer til å diskutere hvilke saker som er de viktigste for oss. Dernest vil vi be partiene svare på hva de vil gjøre for å innfri våre krav, sier Flåthen til NTB.LO gjennomførte en lignende medlemsdebatt foran forrige stortingsvalg og klarte med det å binde den rødgrønne regjeringen til masten i flere sentrale spørsmål. LO-lederen er fornøyd med Stoltenberg-regjeringen så langt, men sier det ikke nytter å hvile på laurbærene.- Vi må se framover mot neste periode, sier han.KravlisteUnder den fagligpolitiske konferansen mellom LO og Arbeiderpartiet på Sørmarka tidligere i år kom Flåthen med følgende smørbrødliste over aktuelle krav.- En økonomisk politikk som understøtter høy sysselsetting. Et anstendig arbeidsliv og kamp mot sosial dumping. Fattigdomsbekjempelse og mer til helse- og sykehussektoren. Dessuten må regjeringen sikre kommunene en bærekraftig økonomi, bevare en sterk offentlig sektor og få flere ufrivillige deltidsarbeidere over i full stilling.Flåthen gjør det klart at LO vil være med på debatten om hvilke kampsaker de rødgrønne skal satse på foran valget til neste år.