Demokraten Obama og Republikaneren McCain tok hverandre i hendene og ga hverandre en hastig klem da de møtte hverandre midtveis i den to timer lange seansen, som ble ledet av den evangeliske pastoren Rick Warren.Warren spurte først ut Obama, deretter McCain, foran 2.000 tilskuere i storkirken Saddleback i Lake Forest i delstaten California.Trosspørsmål skulle være hovedtemaet for utspørringen, men samtalen streifet også innom mer allmennpolitiske spørsmål som USAs krigføring i Irak, energisikkerhet og finanspolitikk.Da Obama ble spurt om hva hans største moralske forsømmelser har vært, svarte han at han til tider har gjort seg skyldig i grunnleggende selviskhet, og han trakk også fram sitt misbruk av narkotiske stoffer.- Oppveksten min var vanskelig. Det hendte at jeg eksperimenterte med rusmidler, sa Obama.McCain svarte på det samme spørsmålet at hans mislykkede første ekteskap var hans største moralske forsømmelse.