Det advarer Politiets data- og materielltjeneste (PDMT).Dagens IT-materiell er foreldet, og det truer til enhver tid politioperative oppgaver, påpeker direktør Lars Bøhler i Politiets data- og materielltjeneste (PDMT) i et brev til Politidirektoratet (POD).Avdelingsdirektør Torhild Silseth i PDMT mener dessuten at selve infrastrukturen, hvor hvert politidistrikt har ansvaret for sine egne servere i motsetning til sentralisert drift, er gammeldags og svært sårbar.- Serverparken som er i de forskjellige politidistriktene, er moden for skraphaugen, sier Silseth til Politiforum.
System fra 1996Vil ha sentralisering
- Operativsystemet NT 4.0 er mer enn ti år gammelt, og leverandørene får ikke lenger tak i maskinvare som støtter det. Diskene på serverne er fylt opp av data fra stadig mer bruk av multimedia, som kamera og lyd. I tillegg er ikke NT 4.0 i stand til å håndtere ny programvare, sier Silseth. Hun advarer om at det prestisjetunge DNA-prosjektet til justisminister Knut Storberget (Ap) kanskje må «parkeres på sidelinjen».Microsoft startet produksjonen av operativsystemet NT 4.0 i 1996. Det har det samme grensesnittet som Windows95 - Microsofts aller første operativsystem med grafisk grensesnitt for hjemmebrukere.Lars Bøhler skriver i brevet til POD at han helst hadde sett en oppgradert maskinpark, hvor små datamaskiner ute i distriktene lagrer og henter data fra sentraliserte servere.Å erstatte dagens utdaterte servere med nye lokale vil være det samme som å sette inn ny motor i en bil med gjennomrustet karosseri, ifølge Silseth.Ifølge POD har politiet rundt 1.000 dataservere i dag. Direktoratet har i den ferske «Bemanningsrapporten» foreslått å bruke 1 milliard kroner over de neste fem-seks årene på investeringer på IT-siden - ut over dagens budsjettrammer.Ekstrabevilgningene må gis over statsbudsjettet.- Det er et faktum at det er enklere å få politisk oppmerksomhet til nye prosjekter, som for eksempel DNA, enn det er å få oppmerksomhet til vedlikehold og oppgradering av eksisterende dataløsninger, sier administrasjonsdirektør Tore Lorentzen i Politidirektoratet til Politiforum. (©NTB)