Da Sivilforsvaret skulle slukke den store skogbrannen i Froland i sommer, opplevde flere av mannskapene at støvlene var så gamle at sålene smeltet eller falt av, og flere av de gamle vannpumpene sviktet slik at liv og helse var i fare, skriver Aftenposten.Opplysningene kommer fram i en evalueringsrapport av brannen, og avslører elendig utstyr til lærere, bønder, bankfolk og andre vanlige nordmenn som er tjenestepliktige i Sivilforsvaret, og som ble innkalt for å slukke brannen.Sivilforsvarets utstyr er ikke siste skrik. Brannslangene er fra 1967, brannpumpene fra 1968, vernemaskene fra 1962, feltuniformer og feltstøvler fra 1978, og terrengkjøretøyet Unimog oppfyller kravene til veteranbil med sine 35 år under panseret.- Sammenfattet kan dette faglig sett karakteriseres som grensende til en uholdbar utstyrssituasjon for mannskapene, sier leder for arbeidsutvalget til distriktssjefene i Sivilforsvaret, Erik Furevik.Rapporten er nå oversendt Direktoratet for sivilt beredskap og Justisdepartementet. (©NTB)