Den engelske sentralbanken var tredelt på renteavgjørelsen sist uke, viser møtereferatet fra sist rentemøte. Balansegangen mellom resesjon og inflasjon førte da i første omgang til uendret rente, skriver Bloomberg.Åtte medlemmer stemte for å holde renta uendret, en ville ha renteøkning, mens en ønsket en lavere rente. Dette er andre gangen på like mange måneder rentestyret ikke var enstemmig.