Staten skal prøvegå flere ruter i Jotunheimen for å vurdere sikkerheten for fotturistene.Det er Fylkesmannen i Oppland som mener det er på tide å få på plass en risikovurdering av de mest brukte stiene i jotnenes rike.- Folk har et ansvar for seg selv i fjellet. Men det har skjedd en utvikling der folk ønsker mer merking, sier miljøvernsjef Lars Eide hos Fylkesmannen i Oppland til Aftenposten.Han har bedt Statens naturoppsyn om å gå gjennom populære merkede og umerkede stier og ruter i Jotunheimen. Innen 1. oktober skal oppsynet foreslå eventuelle tiltak for å øke sikkerheten.