- Det er ikke sånn at alle som sitter i norske fengsler kan regne med å få prøveløslatelser og få slippe ut tidlig. Det er noen som sitter for svært alvorlige forbrytelser, og samtidig som vi skal tenke rehabilitering, må vi også tenke sikkerhet, sier Storberget til NTB.Voldsdømte Shahid Rasool (43) har bare ett år igjen av dommen på tolv års fengsel. De fleste fanger blir normalt prøveløslatt etter at to tredeler av straffen er sonet, men enkelte straffedømte sitter i strengt fengsel helt fram til løslatelse etter full tid. Det er dette Rasool reagerer på.I et debattinnlegg i Aftenposten denne uken kritiserte han justisminister Knut Storberget for at fengselsvesenet ikke sørger for å rehabilitere mange straffedømte før de slippes ut i samfunnet etter lang tid bak murene.Dette øker faren for tilbakefall og er et brudd på intensjonen om at straff også skal forhindre nye lovbrudd, mener Rasool.