Utlendingsdirektoratet velger å offentliggjøre notater som beskrives som en «kokebok» i å få asyl i Norge, tross interne advarsler.UDI-skandalen og behandlingen av asylsøkere fra Irak for to år siden gjorde at ledelsen satte i verk tiltak for å åpne etaten. Det mest kontroversielle forslaget var å offentliggjøre praksisnotatene i asylavdelingen. Disse notatene styrer saksbehandlernes arbeid og avgjør om behandleren skal innvilge eller avslå en søknad.Fungerende UDI-direktør Frode Forfang bekrefter overfor Aftenposten at det har vært diskusjoner internt.