Mange foreldre glemmer å melde fra dersom barna deres begynner i barnehage. Når barnet får fulltidsplass i barnehage, har man ikke lenger krav på kontantstøtte.Nav oppfordrer nå alle kontantstøttemottakere som har fått barnehageplass, om å melde fra slik at de slipper å måtte betale tilbake.I fjor måtte 1.725 kontantstøttemottakere tilbakebetale totalt 9,8 millioner kroner.- Selv om mottakere av kontantstøtte er orientert om at endringer skal meldes til Nav, tror jeg ikke dette dreier seg om at folk forsøker å lure til seg kontantstøtte. Det dreier seg nok heller om at de glemmer å melde fra, sier direktør Hilde Olsen i Nav.Etaten får månedlige rapporter fra kommunene om hvilke barn som går i barnehage og om de har heltidsplass eller deltidsplass. På bakgrunn av disse meldingene kontrolleres det om de som mottar kontantstøtte har krav på det. (©NTB)