Tallene for 2. kvartal og reviderte tall for 1. kvartal bekrefter inntrykket av et klart vekstomslag i norsk økonomi. Fra andre halvår i fjor til første halvår i år økte BNP for Fastlands-Norge med 1,6 prosent regnet som årlig vekstrate. I 2. kvartal tok veksten seg noe opp fra 1. kvartal, heter det fra SSB torsdag.Fra 1. til 2. kvartal økte bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge med 1 prosent, viser kvartalsvis nasjonalregnskap. Samlet steg BNPen med 0,6 prosent i perioden.Ifølge Bloomberg News var Fastlands-BNP ventet å stige med 0,6 prosent og samlet BNP med 0,4 prosent, skriver TDN Finans.Ifølge SSB steg konsumet i husholdninger i samme periode med 0,3 prosent. Bruttoinvesteringer i fast kapital i fastlandsøkonomien falt 0,1 prosentDet var en nedgang i den samlede eksporten på 0,5 prosent i 2. kvartal. Denne nedgangen skyldes i stor grad lavere oljeeksport. Eksporten av tradisjonelle varer økte, og det var verkstedsprodukter som bidro sterkest til denne veksten.De foreløpige beregningene fra SSB viser samtidig at det var en oppgang i antall sysselsatte personer på 0,8 prosent på årsbasis.