ØMU-landene fikk et handelsunderskudd på 0,1 milliarder euro i juni 2008. Ifølge Bloomberg var det ventet et handelsoverskudd på 1,2 milliarder euro.Handelsbalansen for mai ble revidert fra minus 4,6 til minus 3,9 milliarder euro.