Oljeselskapet DNO International har utøvd kjøpsopsjon på 40 millioner DNO-aksjer til innløsningskurs 3,25 kroner per aksje. Samtlige aksjer ble samtidig solgt til 8,60 kroner per stk, opplyses det om i en melding fra selskapet tirsdag.Selskapet har i tillegg handlet til seg 40 millioner amerikanske kjøpsopsjoner på egne aksjer med innløsningskurs på 4 kroner aksjen for en premie på 4,8991 kroner per aksje. Utløpsdato er 26. februar 2009, heter det fra TDN Finans.DNO har også utstedt en europeisk salgsopsjon på 40 millioner egne aksjer. Innløsningskurs er 4 kroner og premien er 0,10 kroner per aksje. Utløpsdato her er 26. februar 2009.Etter dette sitter DNO International på 23.873.960 aksjer i eget selskap, og har i tillegg kjøpsopsjoner på 80 millioner egne aksjer.