Elden mener Romerike politidistrikt har benyttet telefonavlytting til å straffeforfølge fotballkjendisen for forhold som mest sannsynlig ender med en bot.- Det er ikke dette som er meningen med telefon- og romavlytting. Det skal brukes i de mest alvorlige forbrytelser. Stortinget forutsatte at avlytting skulle brukes til å ta tunge kriminelle da de vedtok loven, sier Elden.- Telefonavlytting er et så sterkt inngrep i folks privatliv og i personvernet at det er krav om strafferamme på over ti års fengsel for å kunne benytte det, påpeker advokaten.KjendisstatusElden viser til at de aller fleste som fanges opp gjennom telefonavlytting for mindre forhold som ikke i seg selv kunne gitt tillatelse til telefonavlytting, ikke vil bli strafforfulgt.- Derfor er det et klart unntak når man plukker ut en kjent person for å lage et «skrekkeksempel», sier Elden.Myklands advokat, Arne Seland, sier til Dagbladet at han tror fotballspilleren ble tatt fordi han er kjendis.Politiadvokat Håvar Undeland vil ikke kommentere utspillet fra advokatene, men avviser at Myklands kjendisstatus har noe med siktelsen å gjøre.- For å kommentere dette må jeg gå inn på innholdet i siktelsen, og det har jeg ikke tenkt å gjøre, sier Undeland.Forventer klageHan bekrefter imidlertid at Myklands rolle i saken er som kunde.Riksadvokat Tor-Aksel Busch vil heller ikke kommentere bruken av avlyttingsmateriale i saken mot Mykland.- Dette høres ut som noe som kan bli en klagesak hos oss og dermed kan jeg ikke gi noen kommentarer, sier riksadvokaten. (©NTB)