Hittil i år har politiet beslaglagt 3.644 førerkort på norske veier, 30 prosent flere enn for to år siden. De yngste sjåførene er verst. Menn under 25 år står nå for 30 prosent av fartssakene, ifølge UP.I tillegg til at flere mister retten til å kjøre bil er det flere bilførere enn før som kjører så fort at de nærmer seg grensen for å miste lappen. 1.586 personer ble tatt for å kjøre i mer enn 31 km/t over fartsgrensen i 70-sonen. En økning på 73 prosent de siste to årene.- De som kjørte fort tidligere, kjører fortere og hardere nå. Det er grunnen til den kraftige økningen i førerkortbeslag og forelegg i de aller høyeste hastighetene, sier UP-sjef Odd Reidar Humlegård til Aftenposten.Unge mannlige førere mellom 18 og 25 år er overrepresentert på statistikken for anmeldelser og førerkortbeslag. 30 prosent av dem som ble anmeldt for kjøring i ruspåvirket tilstand i fjor, var mellom 18 og 25 år. Den samme aldersgruppen dominerer også dødsstatistikken på veiene.UP-sjefen mener likevel at tiltakene som er satt inn de siste årene virker, og at det fortsatt er viktig å ha tro på dem.- Vi kjører fire ganger så mange kilometer som før, men har halvert ulykkestallene, sier Humlegård