Det har blåst opp til full storm i Saga Oil. I arbeidet for å refinansiere selskapet mener minoritetsaksjonærene at de blir fullstendig overkjørt av enkeltaksjonærer og ledelsen. Det har gått så langt som at minoritetsaksjonærene beskylder enkeltgrupperinger i selskapet for å gjennomføre et kuppforsøk, skriver Finansavisen tirsdag.Stridens kjerne er utstedelsen av et konvertibelt lån på 34 millioner kroner som ble godkjent på selskapets generalforsamling 30.juni i år. Her ble det bestemt at aksjonærene ikke skulle ha fortrinnsrett i tegningen av lånet. Denne avgjørelsen ble ikke begrunnet, noe som minoritetsaksjonærene hevder er helt urimelig. De hevder videre at dette vedtaket derfor er ugyldig. Til tross for dette ble tegningen av lånet gjennomført, og tegningen ble kun rettet mot eksisterende aksjonærer i selskapet. Lånet ble fulltegnet, men krangelen om hvorvidt dette er lovlig fortsetter, skriver Finansavisen tirsdag.Lånet det er snakk om kan konverteres til aksjer dersom Saga Oil ikke klarer å gjennomføre sin aksjeemisjon på 130 millioner kroner innen utgangen av september. Konverteringskursen er 8 øre per aksje. Maksimal pris per konverteringsrett er satt til 2 kroner.
Det vil si at eierne av det konvertible lånet til sammen kan ende med å kontrollere rundt 85 prosent av selskapets aksjekapital dersom emisjonen ikke blir fulltegnet. Dermed kan låneeierne sitte igjen med det meste av Saga Oils verdier for en svært billig penge.
- Vi kan ikke være kjent i markedet som et selskap som ikke overholder aksjonærdemokratiet, sier gründer og storaksjonær i Saga Oil, Malvin Høydal.