Halvorsen har mange planer for å takle finanskrise

Finansminister Kristin Halvorsen (SV) sier at hun kan sette i verk en plan like lang som alfabetet hvis finanskrisen skulle ramme Norge.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen - Foto: Scanpix

Halvorsen forsikrer overfor Dagens Næringsliv at hun har tilstrekkelig beredskap i bakhånd dersom krisen skulle velte over oss. Hun har dessuten langt mer enn en plan A og en plan B som hun kan bruke hvis det blir nødvendig.- Vi kan bruke hele alfabetet, hvis det skulle bli behov. Vi har mange virkemidler som gjør at markedskreftene og turbokapitalismen ikke får herje med oss, sier finansministeren.Foreløpig ser hun ingen behov for å sette inn krisetiltak. Halvorsen viser til at verken gjeldskrise eller massearbeidsløshet har rammet Norge.Torsdag var Halvorsen i møte med Kredittilsynet for å bli oppdatert på tilstanden i finansmarkedet. Hun er ikke bekymret for at norske finansinstitusjoner skal bryte sammen, slik tilfellet har vært med en rekke finanshus i USA.- Vi kan slå fast at det generelle bildet av norsk bank- og finanssektor er solid, sier Halvorsen.Finansministeren legger om to og en halv uke fram statsbudsjettet for 2009. Dette blir ingen krisepakke, slår hun fast.- Selve budsjettet vil treffe situasjonen godt. Vi har hele veien visst at vi må gå inn for landing etter en høykonjunktur. Den siste finansuroen gjør at det er mer usikkerhet, men vi vet ikke hvor store virkningene blir, sier Halvorsen.