To hivsmittede afrikanere som kjempet for å få bli i Norge, har tapt i rettsvesenet i to ulike saker.Begge får behandling for hivsmitten, men både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett slår fast at sykdommen de har ikke gir grunnlag for opphold i Norge, melder NRK.Advokat Preben Henriksen, som representerte en av de to i lagmannsretten, mener retten i realiteten har bestemt at hans klient, en kamerunsk kvinne i begynnelsen av 30-årene, skal sendes tilbake til hjemlandet for å dø.- Det er stor fare for at hun vil miste livet etter retur til Kamerun på grunn av mangelfull behandling, sa advokat Henriksen da saken ble behandlet i Oslo tingrett i januar i år.Kvinnen kom til Norge som au pair i 2003. Året etter ble det slått fast at hun hadde hiv. Ifølge advokat Henriksen viste en hivtest kvinnen tok i desember 2002, før hun reiste fra Kamerun, at hun ikke var smittet da hun kom til Norge.