Rundt 16-tiden onsdag kom det nye tall vedrørende industriordrene i USA, publisert av amerikanske statistikkmyndigheter. Disse viser en vekst på 1,3 prosent i juli sammenlignet med måneden før.På forhånd var det ifølge Bloomberg News ventet en oppgang på 1,0 prosent fra måneden før, heter det fra TDN Finans.Ser man bort i fra transportsektoren var industriordrene opp 1,0 prosent sammenlignet med måneden før.Forrige månedstall ble revidert til en oppgang på 2,1 prosent fra en opprinnelig rapportert oppgang på 1,7 prosent.