Tre av de innkalte kandidatene til å sitte i juryen meldte forfall da retten ble satt i Borgarting lagmannsrett tirsdag morgen. Dermed måtte retten ta pause til to nye kandidater var på plass.Psykiater Pål H. Herlofsen og psykolog John Sandstrøm fastholder at de ble uskyldig dømt, da de i Oslo tingrett i fjor fikk to år og seks måneders fengsel for grov korrupsjon og brudd på helsepersonelloven. Mot betaling skal de to skal ha samarbeidet om å utstede falske legeerklæringer til kriminelle som ønsket utsettelse av fengselsstraff, lettere soning og avbrudd i soning i fengsel.Sentralt i oppstarten av saken er om retten skal tillate at de omstridte lydbåndene til Dagens Næringsliv-journalistene som brakte saken til overflaten, skal kunne tillates ført som bevis. Dette er hemmelige lydopptak fra journalistenes møter med Herlofsen og Sandstrøm.- Vi mener at lydbåndene er et bevis som krenker ethvert rettsprinsipp, sier Sandstrøms forsvarer, advokat Tor Erling Staff til Dagens Næringsliv. (©NTB)