Christian Ringnes er adm. direktør og storeier i eiendomsselskapene Eiendomsspar og Victoria Eiendom. Han er også en av norsk eiendomsbransjes mest brukte markedsanalytikere, og utarbeider årlig en rapport for markedet i Oslo, Asker og Bærum - det såkalte Oslostudiet.I går la Ringnes frem selskapsresultater for første halvår, og mye av presentasjonen gikk på et tyngre marked preget av økte renter, mindre lyse leieprisutsikter og ikke minst en meget ekspansiv byggeaktivitet.- Overskriften var at vi har gått fra et Ole Brumm-marked til Cruella de Ville. Det ser småskummelt ut i verden nå. Tidligere hadde vi høy etterspørsel, lave renter og leieprisvekst - nå har vi høyere renter, mye nybygging og leiepriser som flater ut, sa Ringnes.- Hittil har vi ikke sett annet enn et godt leiemarked, spesielt i kontor og hotell, men det kommer mye nye lokaler til neste år og i 2010, sa Ringnes.Hans opptellinger tilsier at det vil ferdigstilles 300.000 kvadratmeter næringslokaler neste år, og det planlegges like mye året etter.