Siden sommeren 2006 har antall meglere, analytikere, corporate-folk og forvaltere i norske verdipapirforetak økt med nesten 250 prosent, viser tall fra Kredittilsynet. Den voldsomme oppgangen kan sees i sammenheng med utviklingen til Oslo Børs og kapitalmarkedene generelt.Tallene for andre kvartal i år viser imidlertid at bransjen har begynt å krympe. Justert for 150 ansatte som har blitt overført fra Storebrand-fond til kapitalforvaltning, har antallet meglere, analytikere og forvaltere falt med 25 personer i perioden. Fallet er det første på 12 kvartaler, viser statistikk fra Kredittilsynet.- Jeg tror bransjen generelt er mettet i henhold til antall meglere, men at de dyktige og erfarne meglerne vil være ettertraktede i markedet, Geir Jarle Bjørneng, som har ansvaret for nyansettelser i meglerbanken, til Finansavisen. Bransjen tar ikke inn hva som helst lenger.- Primært søker vi erfarne og kvalifiserte meglere. Med det mener vi aksjemeglere med 3-5 års erfaring, gjerne mer. Når det gjelder rekruttering av nye juniormeglere, er nok det et helt annet bilde; de som tror de kan gå rett fra skolebenken og inn i et meglerhus må nok revurdere sine karriereplaner den nærmeste tiden.- Vårt inntrykk er at det foreløpig ikke er gått til oppsigelser, men at man er mer forsiktige med nyansettelser, sier adm. direktør Per Broch Mathisen i Norges Fondsmeglerforbund til Finansavisen. Han mener at taktomslaget kom etter subprime-kollapsen i fjor sommer.