Herlofsen har levert en fullstendig anke over dommen i Oslo tingrett der han i fjor ble dømt til to og et halvt års fengsel for å ha skrevet ut uriktige legeerklæringer til kriminelle for at de kunne søke om utsettelse av fengselsstraff, lettere soning og avbrudd i soning i fengsel.I tillegg ble Herlofsen idømt bot og inndragning av penger som han skal ha tjent på den lovstridige virksomheten. Han ble også fradømt retten til å praktisere som psykiater i tre år, men denne delen av dommen blir ikke iverksatt før det foreligger en rettskraftig dom i saken, som kan ende i Høyesterett.
TravgevinstEr ingen skurkDN dømt
Aktor i tingrettssaken, Jørn S. Maurud, sa etter dommen i tingretten at han ikke har noe imot at saken blir behandlet av landets øverste domstol. Maurud begrunnet det med at det er lite rettspraksis på den forholdsvis ferske korrupsjonsloven fra 2003, som de to i tingretten ble dømt for å ha brutt.I tillegg til bruddene på korrupsjonsbestemmelsene ble Herlofsen og Sandstrøm dømt for å ha overtrådt bestemmelser i helsepersonelloven. Sandstrøm ble dessuten dømt for brudd på ligningsloven i samband med at han uriktig skal ha ført opp en travgevinst på en million kroner på selvangivelsen for å unngå skatt. Sandstrøm var da allerede fratatt sin autorisasjon som psykolog.Bare Herlofsen var til stede i Oslo tingrett da dommen falt i desember i fjor. Han anket dommen på stedet og sa at retten hadde «kjøpt» en konspirasjonsteori som går tilbake til 1998. Han avviste at han er en skurk og at han skulle ha tatt imot penger for å skrive uriktige legeerklæringer.- Jeg har aldri gjort noe kriminelt og er som lege aldri blitt tatt i en løgn, sa Herlofsen til VG.Men Oslo tingrett var av en helt annen oppfatning. Dommer Torkjel Nesheim sa i samband med domsavsigelsen at de uriktige legeerklæringene er med på å bryte ned tilliten til rettsvesenet.- De tiltaltes virksomhet er helt uakseptabel. Den undergraver tilliten til straffeapparatet og utgjør en trussel mot rettsstaten. De to har utnyttet de straffedømtes sårbare situasjon og at oppdagelsesrisikoen er veldig lav. Uten den gravende journalistikken til Dagens Næringsliv er det liten grunn til å tro at virksomheten var blitt oppdaget, sa Nesheim.Men Dagens Næringslivs innsats kostet avisen en tingrettsdom for ærekrenkelse og 390.000 kroner i oppreisning til en lege avisen omtalte i denne saken, og 333.000 kroner i sakskostnader og advokatutgifter til den samme mannen.I samband med avisens arbeid med å grave fram ulovligheter som Herlofsen og Sandstrøm skulle ha begått, skal legen ha skrevet henvisning til psykolog/psykiater for en av avisens journalister samtidig som han ble avbildet utenfra med telelinse av avisens fotograf. I dommen mot avisa heter det at det var rettsstridig å framstille legen som del av et korrupt nettverk.Sjefredaktør Amund Djuve sier til NTB at dommen er anket og skal opp i lagmannsretten i begynnelsen av oktober. (©NTB)