Nesten hele landet kan nå skaffe seg bredbåndstilknytning til nettet. I vår var bredbåndsdekningen her i landet på 99,6 prosent, og ved utgangen av året vil den være 99,8 prosent.Det betyr at ved juletider vil det bare være rundt 4.000 husstander i landet som fortsatt står uten mulighet til å få bredbånd hjemme.- Dette er veldig bra, sier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).Hun skryter av at regjeringen har medvirket til at 96.000 nye husstander har fått mulighet til bredbånd de siste tre årene, enten via kabel eller gjennom mobilt bredbånd. Regjeringen har bladd opp 750 millioner kroner til et spleiselag med andre aktører. Samlet har det dermed blitt utløst investeringer på 1,5 milliarder kroner for å gi bredbåndsmulighet over hele landet.Ved utgangen av 2008 vil det være i underkant av 25.000 husstander som ikke har bredbåndsdekning med fast tilgang, men 21.000 av disse vil ha mulighet via mobilt bredbånd.Men når de siste 4.000 husstandene kan få bredbånd kan ministeren ikke svare på.- Det vil være forholdsvis kostbart å gi dekning til de siste 4.000, sier Kleppa.