- Det er risiko for at inflasjonen på kort sikt kan stige mer enn ventet og at Norges Bank dermed hever renten ut over 6,0 prosent. Etter flere år med sterk gjeldsøkning er det også risiko for at husholdningene øker sparingen raskere enn ventet. Begge deler utgjør en risiko for forbruket, boligmarkedet og veksten i økonomien, heter det i Nordeas siste økonomiske oversikt som ble lagt fram tirsdag.Økonomene i Nordea venter lav forbruksvekst i år og neste år, og utelukker ikke at boliginvesteringene i disse årene kan falle med til sammen 25 prosent.Bedrifter som leverer varer og tjenester til husholdningene vil rammes negativt, og arbeidsledigheten vil stige noe fra dagens ekstremt lave nivå. Det må også påregnes en klar nedgang i byggingen av forretningsbygg, konkluderer Nordea i den økonomiske oversikten. (©NTB)