Norges Bank med 270 mrd. i 2.253 ulike aksjer

I Norges Bank vil de ikke uttale seg om hvilke aksjer de kjøper og selger. Det trenger de heller ikke. Hele oversikten og alt om de 2.253 aksjene de har satset på i det amerikanske markedet ligger åpent tilgjenglig på nettet her.

Sentralbanksjef Svein Gjedrem (tv) og leder for Statens pensjonsfond - Yngve Slyngstad - Foto: Scanpix
Politikk

Mutual Fund Facts About Individual Stocks er en nettjeneste som følger med på hva Statens Pensjonsfond - Utland (Norges Bank) og 5.198 andre større og mindre internasjonale fond foretar seg i aksjemarkedet, hvilke aksjer som handles, hvor mye og hvordan det går med de ulike plasseringene.På tjenesten er det mulig å finne ut nøyaktig hvem som har kjøpt eller solgt, og hva de har kjøpt og solgt. Det er også mulig å sammenligne med tidligere registreringer, for å se aktivitet, beløp og resultater. Det er også lett å rangere etter antall aksjer, verdi, avkastning og endringer.Tjenesten har for eksempel oversikt over hvordan Norges Bank har plassert 48 milliarder dollar, tilsvarende 270 milliarder kroner, i 2.253 ulike selskap/aksjer, notert på amerikanske børser. Det utgjør i underkant av 30 prosent av Oljefondets samlede investeringer i aksjer.På tjenesten vises også hvilke endringer banken gjør og hvordan de ulike investeringene har utviklet seg. Hvilke aksjer som dumpes og hvilke som blir tatt inn i varmen.Den siste oppdateringen er fra 13. august . Siden det har den den samlede verdien på de 2.253 aksjene falt med 3,3 prosent, tilsvarende et verdifall på 9 milliarder kroner. Her kan du forøvrig se hvilke fond som har gjort det best.49 aksjer ut - 70 nye inn Den siste oppdateringen viser også at Norges Banks forvaltere har kastet ut 49 aksjer, deriblant Bear Stearns, Blackstone Group, China Telecom, ABX Holdings, LG Philips LCD og Bea Systems.Men forvalterne har, i følge MFFAIS, kastet sine øyne på hele 70 nye aksjer. Blant disse finner vi Accenture, Garmin Ltd, China Mobile Hong Kong, Dryships, Herbalife, Ship Finance, Teekay Shipping, Noble og Transocean. 24 av disse har steget i kurs, mens hele 46 har falt i kurs. Noen aksjer har også falt tildels kraftig, og oljeservice-, rigg- og shippingsinvesteringene har vært blant de verste.I følge oversikten på MFFAIS er Dryships for eksempel ned over 18 prosent og her har Norges Bank og Oljefondet et urealisert tap på 1,35 millioner dollar. Det er imidlertid lite i forhold til den stygge utviklingen i oljeservice selskapet Weatherford, som har påført Oljefondet et urealisert tap på 17,5 millioner dollar siden 13. august.Transocean, som er det tyngste av de nye investeringene, med en verdi nå på nesten 133 millioner dollar, har påført Oljefondet et urealisert tap siden 13. august på hele 10 millioner dollar. Her kan det også nevnes at, mens Norges Bank kjøpte i Transocean, solgte investeringsfondet Blackstone Group alt de hadde. I øyeblikket er det klart hva som var smartest.De to gikk også helt motsatt i Bunge Limited (NB kjøpte, mens Blackstone solgte alt). NB kjøpte også mer i eBay, mens Blackstone solgte alt. Det samme skjedde i Deere And Co og fem andre selskaper.Flere sammenligninger mellom NB og Blackstone her.Småposter Det mest oppsiktsvekkende, i tillegg til det store antallet aksjer det er satset på, er småpostene. Her finner vi for eksempel at det er investert i 242 aksjer i Consolidated Communications Holdings. Den posten er verdt 3.717 dollar og har steget med 2,6 prosent. Med andre ord et musepiss i det store havet.I tillegg viser oversikten at det er investert mindre enn 100.000 dollar i ytterligere 12 aksjer, deriblant Richard Bransons Virgin Media. Oversikten viser forøvrig at den investeringen har vært en katastrofe, med en negativ avkastning på 40 prosent. Da er det kanskje greit at det ikke ble plassert mer enn drøyt 138.230 dollar i den aksjen?I tillegg kan vi også nevne at det er plassert mindre enn 200.000 dollar, tilsvarende drøyt 1,1 millioner kroner, i ytterligere 13 ulike aksjer.Du finner alt om investeringene i de 2.253 selskapene/aksjene her .Har du meninger om noen av de investeringene Norges Banks forvaltere har gjort på vegne av Oljefondet? Tips oss gjerne om det her Si også gjerne din mening om investeringene her.

Nyheter
Børs