Terrornettverket al-Qaida retter nye trusler i Danmark. I et videoopptak på en islamistisk internettside heter det at land som fornærmer, latterliggjør og skjender muslimske helligdommer, vil få sin straff.Dette tolkes som en henvisning til de mye omtalte danske karikaturene av profeten Muhammed. Den nye trusselen er oppdaget av gruppen Site, som overvåker islamistiske nettsider, skrev København-avisen Politiken fredag.- Vi har tidligere advart korsfarernasjoner som krenker våre profeter og Koranen i sine medier og okkuperer våre land, stjeler våre skatter og dreper våre barn om at vi vil kreve hevn. Hevnen vil komme på et passende sted og til en passende tid, het det i trusselen.Ifølge Site er den sendt ut av al-Qaidas medieorganisasjon al-Sahab sammen med en video som viser angrepet mot Danmarks ambassade i Pakistans hovedstad Islamabad i juni. Seks mennesker ble drept da en selvmordsbomber sprengte seg i lufta ved ambassaden.Det danske politiets etterretningstjeneste PET mener ifølge Politiken at blodtørstige trusler fra al-Qaida ikke er ensbetydende med at et terrorangrep er nært foregående. Når og hvis et angrep kommer, vil det trolig komme uten forvarsel, blir det sagt. (©NTB)