- Oppside på over 50 prosent

Analysesjef kommer med aksjetips som er sikre som banken. Her er to aksjer man bør kjøpe i volatile tider, hvorav en kan ha oppside på over 50 prosent.

Foto: Scanpix

Landsbankis analysesjef Tore Gløersen har tro på følgende to bank-aksjer i tiden som kommer:- SpareBank 1 SMN- SpareBank 1 SR-Bank- Sparebankene har typisk en godt diversifisert utlånsportefølje med en høy personkundeandel og en moderat eksponering mot bedriftsmarkedet. Utlånstapene vil trolig øke, på grunn av dårligere økonomiske tider, men jeg har vondt for å tro på noe ragnarok, sier han til Finansavisen.- Nå prises grunnfondsbevisene som om det skulle komme svært høye tap. Tapene vil ikke bli så ille som prisingen impliserer og derfor har vi trolig en god kjøpsmulighet.Landsbankis favoritter innen sektoren er SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 SR-Bank, som forventes å ha den største oppsiden. Det er også disse bankene som har falt mest, rundt 40%.- Ta for eksempel Sparebank1 SMN: Gitt at kursen stiger til bokført egenkapital i løpet av 12 måneder, hvilket ikke er en krevende prising, gir dette en oppside på cirka 20 kroner eller 53% fra dagens kurs, konkluderer Gløersen ovenfor Finansavisen.